UVERworld ODD FUTURE 歌詞

ODD FUTURE

公式, Official
TVサイズ, TV Size


アニメ
Anime
OP 4
Opening

 1. 歌詞/Lyrics

 2. ローマ字/Romaji

 3. 英語訳/English

 4. Català

 5. Deutsch

 6. Español

 7. Bahasa Indonesia

 8. Italiano

Follow us!

LN Staff

Romaji lyrics by our LN team.
(*´・ω・)(・ω・`*)
Help us do more by sending us a coffee or supporting us on Patreon!
Follow us!

Latest posts by LN Staff (see all)

  Lyrical Nonsense, Patreon, Support, Donate
  友達になろう!

  Toria

  Feels Addict| 感情ズ中毒者 --- Lvl 84
  Lyrics Database| 生き歌詞字引 --- Lvl 75
  Bubblebender | シャボン使い --- Lvl 63

  Always open to new music--please suggest any songs/bands!
  聴いたことないアーティストをいつでも聴いてみたいから、おすすめどうぞ!

  If you like what I do, consider supporting me with coffee ☕!
  友達になろう!

  Latest posts by Toria (see all)

   ESTRANY FUTUR
   Mantinc els meus ideals! Seguint el meu propi destí Collint el que he sembrat Fosca història, que s'acreix sense límits En desempallegar-me de tot i més També vaig ser gairebé mort per un destí desconegut Una època que vivia amb ulls morts I, malgrat tot, el fet que encara avui em tenen en vida és... Què és el que passa? Encara tens coses deixades a mig acabar, oi? Ni tan sols en aquests dies pots tornar enrere i corregir-les Què és el que passa? En reconèixer que ets diferent de tota la resta S'obre el gresol de la possibilitat Somniant, contrabalança les meves intencions El cel de quatre cantonades incapaç d'omplir-me els buits del cor Escapem d'aquesta nit sense fi La resolució del futur va baixar, i apartàrem els ulls Escapem dels dies que gallejàvem que no volíem ser res de res! Mantinc els meus ideals! Seguint el meu propi destí El meu amor i els meus somnis són tan perillosament fàcils d'abrandar En ressonar el gong, cadascú segueix el seu propi destí
   Lyrical Nonsense, Patreon, Support, Donate

   Klonos Heart

   Languages lover, moon admirer, aspiring philologist, and, of course, a great fan of manga, anime and music.

   Latest posts by Klonos Heart (see all)

    EIGENARTIGE ZUKUNFT
    Ich halte an meinen Überzeugungen fest! Ich folge meinem eigenen Schicksal Ich ernte, was ich sähe Die dunkle Geschichte nimmt immer weiter zu und zeigt kein Ende Ich habe absolut alles weggeworfen Und wurde auch fast von einem unbekannten Schicksal getötet Eine Zeit, die ich mit toten Augen durchlebte Und dennoch, die Tatsache dass ich heute noch am Leben bin... Was ist los? Du hast noch einige unvollendete Aufgaben, nicht wahr? Selbst in diesen Tagen kannst du nicht zurückkehren und die Dinge richtigstellen Was ist los? Sobald du dir eingestehst dass du anders als alle anderen bist Öffnet sich der Schmelztiegel der Möglichkeiten Träumend, kontere meine Intentionen Der rechteckige Himmel kann die Leere in meinem Herzen nicht füllen Lass uns dieser endlosen Nacht entkommen Die Auflösung der Zukunft wurde schlechter und wir wendeten unseren Blick ab Lass uns von den Tagen entkommen, an denen wir prahlten dass es nichts gibt was wir werden wollen! Ich halte an meinen Überzeugungen fest! Ich führe mein eigenes Leben Meine Liebe und meine Träume sind so einfach entflammbar Wenn der Gong ertönt, folgen wir alle unserem eigenen Schicksal
    Lyrical Nonsense, Patreon, Support, Donate
    talk to me!

    Iza

    i'm just a nerd who spends too much time talking about anime and kpop

    feel free to hit me up on social media!
    talk to me!

    Latest posts by Iza (see all)

     EXTRAÑO FUTURO
     ¡Mantengo mis ideales! Siguiendo mi propio destino Recogiendo lo sembrado Oscura historia, que se acrecienta sin límites Al desecharlo todo y más También un destino desconocido estuvo a punto de matarme Una época que viví con ojos muertos Y, sin embargo, el hecho de que aún hoy me tengan vivo es... ¿Qué es lo que ocurre? Todavía tienes cosas dejadas a medio terminar, ¿no es así? Ni siquiera en estos días puedes volver atrás y corregirlas ¿Qué es lo que ocurre? Al reconocer que eres distinto a todos los demás Se abre el crisol de la posibilidad Soñando, contrabalancea mis intenciones El cielo de cuatro esquinas incapaz de llenar los huecos de mi corazón Escapemos de esta noche sin fin La resolución del futuro bajó, y apartamos la mirada ¡Escapemos de los días que nos pavoneábamos de no querer ser nada de nada! ¡Mantengo mis ideales! Viviendo mi propia vida Mi amor y mis sueños son tan peligrosamente fáciles de prender Al resonar el gong, cada uno sigue su propio destino
     Lyrical Nonsense, Patreon, Support, Donate

     Klonos Heart

     Languages lover, moon admirer, aspiring philologist, and, of course, a great fan of manga, anime and music.

     Latest posts by Klonos Heart (see all)

      MASA DEPAN YANG ANEH
      Kujaga idealku! Mengikuti takdirku sendiri Menuai apa yang telah kutanam Sejarah kelam, bertambah tak henti Membuang apapun dan segalanya Aku pun hampir terbunuh oleh takdir yang tak kuketahui Waktu ku hidup dengan mata kosong Tapi, fakta bahwa ku masih hidup hari ini... Apa yang terjadi? Masih ada hal yang belum kau selesaikan, bukan? Bahkan di hari ini kau tak bisa kembali dan memperbaikinya Apa yang terjadi? Selagi kau mengetahui bahwa kau berbeda dengan lainnya Kotak kemungkinan pun terbuka Bermimpi, melawan keinginanku Langit segiempat tak dapat mengisi kekosongan hatiku Ayo keluar dari malam tak henti ini Masa depan meninggalkan resolusi, dan kita memalingkan mata kita Ayo keluar dari hari kita bangga tak memiliki cita-cita! Kujaga idealku! Menghidupi hidupku sendiri Cinta dan mimpiku sangat berbahaya dan mudah membara Sembari gong berbunyi, kita semua mengikuti takdirnya sendiri
      Lyrical Nonsense, Patreon, Support, Donate
      Stalk Me!

      Zen

      A student, music addict, and programmer.

      SSdtIGFuIG93bCwgbGl2aW5nIG15IHF1aWV0IGxpZmUu
      Stalk Me!

      Latest posts by Zen (see all)

       FUTURO BIZZARRO
       Mantengo i miei ideali! Seguendo il mio destino Raccogliendo ciò che ho seminato Una storia oscura, che aumenta senza limiti Buttando via qualunque cosa Inoltre, fui quasi ucciso da un futuro sconosciuto Un tempo in cui ho vissuto con occhi distrutti E comunque, il fatto che oggi sia ancora tenuto in vita è... Cosa sta succedendo? Hai ancora delle cose lascite in sospeso, non è così? Anche in questi giorni in cui non puoi tornare indietro e correggerli Cosa sta succedendo? Mentre ammetti di essere diverso da tutti gli altri Il punto di origine della possibilità si apre Sognando, contrapposto alle mie intenzioni Il cielo racchiuso fra quattro pareti incapace di riempire gli spazi vuoti nel mio cuore Fuggiamo da questa notte senza fine Il futuro caduto nella risoluzione, e abbiamo distolto i nostri sguardi Fuggiamo dai giorni in cui ci siamo vantati che non c'è nulla che aspiriamo ad essere! Mantengo i miei ideali! Vivendo la mia vita Il mio amore e i miei sogni rischiano in modo pericolosamente facile di prendere fuoco Mentre la campana suona, ognuno di noi segue il proprio destino
       Lyrical Nonsense, Patreon, Support, Donate
       Find me:

       Liusys

       "Italiani! Popolo di incoscienti! Di sprovveduti!!" -cit.

       Ko-Fi? Ko-Fi!!
       Find me:

       Latest posts by Liusys (see all)

        この歌詞をシェアする!
        Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook
        Share These Lyrics!
        Video ThumbnailODD FUTURE - UVERworld | 僕のヒーローアカデミア (Boku no Hero Academia) {My Hero Academia}

        UVERworld ODD FUTURE 歌詞 - Lyrical Nonsense

        発売日 / Release:
        2018.05.02